Közös képviselet

TÁRSASHÁZKEZELÉS- KÖZÖS KÉPVISELET

ÜZEMELTETÉS- GONDNOKSÁG

PHO-TAK? 77 KFT  1205 Budapest, Mikszáth u.62.
Adószám: 14106714-2-43,  Cégjegyzékszám: 01-09-889211
Társasházkezelő: Révay Márta
Bizonyítvány:PT 127726- 21/09/2005  Társasházkezelő 52 789903

Referenciáink:

Aréna Üzletház
( 1037 Bp.Bécsi út 81.)
épületüzemeltetés, gondnokság, takarítás
Tulajdonosi Közösség
(1037 Bp.Bokor u.2-4-) 
gondnokság, takarítás
Társasház
(1036 Bp. Csemete u.10.)
közös képviselet, épületüzemeltetés, takarítás
Bokor Üzletház
(1037 Bp.Bokor u.9-11)
közös képviselet, épületüzemeltetés, takarítás
Tensi Ház
(1021 Bp.Komjádi B.u.1) 
gondnokság, takarítás
Gyöngyházak Lakópark közös képviselet, épületüzemeltetés, gondnokság, takarítás
Újlipótvárosi I.sz.Lakásszövetkezet  gondnokság, takarítás
Berda József u.42-46.sz Társasház gondnokság
 • A Társasházi Törvényben előírt feladatok ellátása, tulajdonosi nyilvántartás vezetése.
 • A társasház éves költségvetésének elkészítése, elfogadtatása, az előző évi bevételekről és kiadásokról elszámolás készítése.
 • Minden év május 30-ig.az előző évi tevékenységről beszámoló éves közgyűlés               megtartása, a beszámoló elfogadtatása.
 • Év közben amennyiben indokolt és szükséges  rendkívüli közgyűlés összehívása és megtartása.
 • A társasház működéséhez szükséges közüzemi, vállalkozói szerződések megkötése, a szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése, a beérkezett számlák teljesítésének és a számlák tartalmának ellenőrzése és határidőre történő pénzügyi teljesítése.
 • A Társasház közüzemi főmérőinek  leolvasása, az adatok  továbbítása a szolgáltatók felé.
 • A Társasház bankszámlájának kezelése, utalások előtti elektronikus egyeztetés a Számvizsgáló Bizottsággal.
 • A tulajdonosi havi befizetések  naprakész nyilvántartása, hátralékos tulajdonosok részére a fizetési emlékeztetők elkészítése, szükség esetén az ügyvédi illetve bírósági eljárásokhoz az adatszolgáltatás és a megbízás kiadása.
 • A társasház külső és belső állagának, műszaki berendezéseinek rendszeres szemrevétellel történő ellenőrzése, üzemzavar, meghibásodás esetén szakemberek bevonásával intézkedés a hiba elhárítására.
 • Kapcsolattartás és együttműködés a Számvizsgáló Bizottság tagjaival és a tulajdonosokkal.
 • Havonta egy alkalommal a Társasház által biztosított helyszínen  fogadóóra tartása munkaidőn kívüli időpontban, egyéb esetekben napi 24 órás elérhetőség biztosítása.
 • A társasház képviselete harmadik féllel szemben, a társasház képviselete hatóságok, bíróságok előtt valamint a társasház nevében jogok és kötelezettségek vállalása.

Karbantartói tevékenység

 • Az épület heti bejárása,  az aktuális  műszaki problémák feltárása, kisebb hibák esetén.
 • Azonnali javítás (pl.: égőcsere ) nagyobb problémáknál javaslat az elhárításra, segítség.
 • A szükséges szakemberek kiválasztásában, az elkészült munkák átvételénél szakmai felügyelet  biztosítása.
 • A társasház szerkezeti és műszaki állapota alapján javasolt éves karbantartási ütemtervének  elkészítése, az elfogadott ütemterv végrehajtása.

Jogi Ügyek intézése

Partner vállalkozó: Dr Kovács Zsuzsa Gabriella

 • A Társasház Közös képviselőjének megbízása alapján a vonatkozó törvények és jogszabályok idevonatkozó rendelkezéseinek valamint a hatályos SzMSz. előírásai alapján  a  tulajdonosi közösség érdekeinek képviselete harmadik féllel és az egyes az előírásokat megszegő tulajdonostársakkal szemben.
 • A társasházkezelő kimutatása alapján a hátralékos tulajdonosok részére fizetési felszólítás készítése, nem fizetés esetén a szükséges jogi lépések megtétele a társasház nevében.
 • Soronkívüli, azonnali jogi tanácsadás, segítség a társasház üzemeltetése során felmerülő vitás kérdésekben, megbízás esetén a  társasház képviselete ezekben az ügyekben.
Csak egy e-mail vagy telefon hívás! Lépjen velünk kapcsolatba most!

Többet spórolhat mint gondolná!
 
 

Lépjen kapcsolatba velünk, és ismerje meg lelkiismeretes csapatunk nyújtotta profi szolgáltatásainkat!