Épületüzemeltetés

Cégünk a Gondnoki tevékenység során az alábbi feladatokat látja el:

1.1 A Társasház közös- és magántulajdonban lévő épületrészei, és berendezései, ilyenek: a társasház épülete, a csőhálózatok (víz, csatorna, gáz, fűtési rendszer), a társasház elektromos hálózata, a felvonó, a szellőző berendezések, stb. folyamatos üzemelésének és működésének, rendeltetésszerű használatának biztosítása, illetve ezek meghibásodása esetén intézkedés a hibák mielőbbi kijavítása érdekében.

1.2 A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése, betartatása

1.3 A közüzemi szolgáltatások társasház egészét érintő kimaradása esetén minden esetben tájékozódnia kell, hogy a hiba részleges, vagy a társasház egészét érinti-e. Bizonytalan információk rendelkezésre állása esetén bejelentést kell tennie az érintett közüzemi diszpécserszolgálatnál. A kapott információk alapján ? az adott esetben elvárható módon (pl.: hirdetmény elhelyezése, a lakók telefonhívásának fogadása, stb.9 ? TÁJÉKOZTATNI KELL A HÁZ LAKÓIT AZ ÜZEMSZÜNET VÁRHATÓ IDŐTARTAMÁRÓL, A HIBA EÉHÁRÍTÁSÁNAK VÁRHATÓ IDEJÉRŐL.

1.4. A rendkívüli eseményeket (pl.: tűz, baleset, rongálás, károkozás, stb) a szükséges intézkedések megtételét követően, de legkésőbb az eseményt követő első munkanapon jelenteni kell a képviseletnek. Károkozás, tettenérés esetén ? a kárigény érvényesíthetősége érdekében ? közreműködik a károkozó személyének felderítse és megadása érdekében.

1.5 A társasház közgyűlése által elfogadott ?HÁZIREND?-ben foglaltak betartása, illetve betartatása

1.6 Az épületen belüli rend biztosítása, az ehhez szükséges intézkedések megtétele, különös tekintettel

  • a lépcsőház, és az előterek (közlekedők) rendjének biztosítása
  • a pincefolyosók és pincehasználat rendjének biztosítása
  • a használaton kívüli időszakban elzárt részek ajtainak zárva tartása kiemelten kezelve a lezárt helyiségek (elektromos kapcsolóhelység, a liftgépház, tetőfeljáró, hő-központ stb) ajtainak zárva tartása

 

1.7. Költözések és egyéb szállítások esetén fokozott gondossággal ügyel a társasház rendjének fenntartása és a rongálási károk elkerülése, megakadályozása érdekében. Szükség esetén felhívja az érintettek figyelmét a körültekintő, óvatos munkavégzés szükségességére. Ha figyelmeztetés ellenére sem látja biztosítottnak a felvonó épségének garantálását, akkor ideiglenesen a veszélyezettség megszűnéséig ? leállíthatja a felvonót.

1.8 A gondnok figyelemmel kíséri a hirdetőtáblán kihelyezett hirdetményeket, szükség esetén pótolja a leszaggatott hirdetményeket.

1.9 A gondnok felel a társasház kulcsainak rendeltetésszerű használatáért.

1.10. A gondnok ellenőrzi az egyéb közös tulajdonban és használatában lévő terek bejárati ajtó zárjainak megfelelőségét, gondoskodik ezek pótkulcsainak biztosításáról.

1.11. Ellenőrzi a lépcsőház és az egyéb közlekedő útvonalak világításának üzemkészségét, elvégezteti a szokások kezelői beavatkozásokat (izzócsere, kioldott automaták visszakapcsolása, időprogram kapcsoló beállítása, stb) A világítási hálózat több emeletet érintő meghibásodása, illetve a vezérlő automaták hibája esetén sürgősen villanyszerelőt hív.

1.12 Tulajdonosokkal kapcsolatot tart. Halasztást nem tűrő esetekben fogadni tartozik a hibabejelentéseket, és intézkedni köteles a hibák elhárítása, illetve az okozott kár minimalizálása érdekében.

1.13. Az előre bejelentett közüzemi szolgáltatás-korlátozásokról a ház lakóit hirdetményben értesíti. Ugyancsak hirdetményben értesíti a lakókat a ház egészét érintő munkákról, különös tekintettel a felvonó leállítására, a rovarirtásra, a mérőcserékre, a fűtési rendszeren végzett munkákra, stb.

1.14 A gondnok a bejelentésekről és hozzá beérkező kérelmekről eseménynaplót vezet, melyben rögzíti az eseményeket, időpontját.

1.15. A gondnok ellenőrzi és igazolja a társasház által finanszírozott javítási, felújítási munkák elvégzését. A lakásokból megnyitható felszálló aknákban végzett munkákat minden esetben szemrevételezni kell, különös tekintettel a biztosítási káreseménynek számító beavatkozásokra.

1.16. A gondnok ellenőrzi a háztakarító munkájának elvégzését. Amennyiben a takarítás minősége nem megfelelő, vagy rendkívüli esemény történt, úgy jogosult a takarítót a takarítási munka elvégzésére, a hiányosságok megszüntetésére felszólítani, és a munkát leellenőrizni.Ismétlődő hiányosságok esetén értesíteni a képviseletet.

1.17. A gondnok irányítja a lomtalanítási munkákat. Amennyiben a ház lakói lakásukban keletkezett holmikat illetve a lakás felújítási munkák során keletkezett sittet, törmeléket a társasház közös helyiségeiben helyezik el, illetve ott tárolják, intézkednie kell azok eltávolításáról. A társasház költségére történő elszállítást a képviselettel egyeztetve rendelheti meg.

1.18. A felvonó üzemelése során tapasztalt hiányosságokról a szerelőt haladéktalanul értesíti.

1.19. Közös képviselővel kapcsolattartás, problémákkal kapcsolatos tájékoztatás

Csak egy e-mail vagy telefon hívás! Lépjen velünk kapcsolatba most!

Többet spórolhat mint gondolná!
 
 

Lépjen kapcsolatba velünk, és ismerje meg lelkiismeretes csapatunk nyújtotta profi szolgáltatásainkat!